Kimpasta Voimaa Maaseudulle


Hankkeen toiminta-aika 1.1.2016 – 30.6.2017

Kimpasta Voimaa Maaseudulle -koulutushankkeessa koulutetaan Liiveri ry:n toiminta-alueen maatilayrittäjiä aluekoulutusten ja pienryhmätoiminnan avulla verkostomaiseen yrittämiseen. Koulutusten avulla yrittäjät löytävät uusia yhteistyö- ja yrittäjyysmuotoja sekä uusia mahdollisuuksia töiden organisointiin.

Onko sinulla jokin yhteistyöhön liittyvä ajatus, jonka toteuttamiseen kaipaisit lisäpontta? 
Kimpasta Voimaa Maaseudulle-hankkeen pienryhmissä on tähän mennessä työstetty mm. kahden tilan yhteistä biokaasulaitosta sekä toteutettu luomukotieläintilojen toiveesta infoilta luomurehuntuotantoon liittyen.

Ota yhteyttä, niin lähdetään yhdessä miettimään mahdollista ajatusta eteenpäin!
Sedu: Karoliina Streefkerk, p. 040 680 7174 / karoliina.streefkerk(at ) sedu.fi
IntoSeinäjoki: Jenni Koski, p. 050 5541 440 / jenni.koski(at ) intoseinajoki.fi 

Hankkeen kohderyhmä:
Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat toiminta-alueen maatilayrittäjät.

Hankkeen tavoitteet:
• Päätavoitteena on lisätä maatilayrittäjien osaamista maatilojen yhteistyön tekemisestä ja sen erilaisista toteuttamistavoista.
• Hankkeen oppien kautta maatilayrittäjät osaavat hahmottaa ja toimia paremmin erilaisissa verkostoissa, osaavat hyödyntää olemassa olevia yritys- ja kehitysverkostoja sekä hahmottavat paremmin yhteistyön mahdollisuuksia oman maatilansa toimintaympäristössä. Sekä löytävät uusia mahdollisuuksia töiden organisointiin ja voivat keventää omaa työtaakkaansa.
• Hankkeen avulla alueen maatilayrittäjien valmiudet yhteistyön tekemiseen parantuvat ja heillä on tosiasiallisemmat mahdollisuudet yhteistyön avulla vaikuttaa tilan kiinteiden kulujen alentamiseen ja oman kilpailukykynsä parantamiseen.

Hankkeen toteuttajat:
Hanke on Sedu Aikuiskoulutuksen, ProAgria Etelä-Pohjanmaanja Into Seinäjoki Oy:n yhteistyössä toteuttama.

Hankkeen rahoitus:
Hanketta rahoittaa Leader Liiveri ja se on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020.