maanantai 18. heinäkuuta 2016

Yhteisnavetta tuo vapaata yrittäjille!


Maito Farmarit Oy on uusi perustettu yhteisnavetta –yritys, joka sijaitsee Artjärvellä, Itä-Uudellamaalla. Yrityksessä on mukana kaksi olemassa olevaa maatilaa sekä yhteensä neljä osakasta.

Ajatus yhteisnavetan perustamisesta lähti maatilojen välisestä hyvästä ja pitkäkestoisesta luottamuksellisesta suhteesta, sekä pitkän linjan yhteistyön teosta. Molemmilla osakastiloilla on tällä hetkellä n. 120 lypsävää lehmää nuorkarjoineen. Lisäksi toisella maatilalla on lisämausteena lihasikojen kasvatusta. Yrittäjät kokivat yksin vastuussa olemisen haastavaksi ja sitovaksi, ja niinpä he lähtivät miettimään uusia ratkaisuja, joissa vastuuta voisi jakaa ja vapaa-aikaa saisi huomattavasti nykyistä helpommin.

Maito Farmarit Oy on rakennuttamassa navettaansa tänä kesänä toisen osakasmaatilan nykyisen tilan läheisyyteen. Navettaan tulee paikat 306 lypsävälle lehmälle, joita lypsämään viritellään 5 robottia. Nykyiset navetat jäävät hiehokasvattamoiksi.

Yhteisnavetan käytössä oleva peltopinta-ala on n. 400 ha. Heinät ja nurmet yritys tekee lehmien rehuksi, kasvatettavat viljat menevät rehuviljaksi yhteistyösikalaan. Pellot ovat logistisesti hienolla paikalla tulevaan navettarakennukseen nähden. Valtaosa lohkoista sijaitsee noin 4 km:n säteellä tilakeskuksesta. Lohkojen keskikoko on myös hyvä, n. 7,5ha.

Tilalla tullaan käyttämään urakoitsijoita erityisesti kasvustojen ruiskutuksiin sekä lannanlevitykseen. Käytössä on vetoletkulevitys –menetelmä, joka toteutetaan kuudesta satelliittisäiliöstä käsin. Rehuntekoa osakkaat eivät halua ulkoistaa, vaan siihen on panostettu itse!

Yhteisnavetta työllistää valmistuttuaan kaksi henkilöä vakituisesti ja lisäksi yhden hiehokasvatukseen.

Yhtiön muodostamisen yhteydessä on kaikista yhteistyöhön liittyvistä asioista sovittu kirjallisilla sopimuksilla. Sen lisäksi kunkin osakkaan vastuualueet on kirjattu osakassopimukseen. Osakkaat kokivat, että tämä oli tärkeä prosessi koko yhteisnavettayrityksen muodostamisessa. Tällöin kaikilla on selvät ja samat pelisäännöt, eikä sooloilulle jätetä varaa.

Motiivit yhteisnavetan perustamisesta olivat hyvin selvät: Työn vastuuta pitää jakaa, jotta sitovasta perhetilamallista pääsisi joustavasti myös vapaalle. Lisäksi osakkaat laskivat, että yhteinen tila on taloudellisesti kannattavampi kuin molempien maatilojen omat laajennukset.

Maito Farmarit Oy on hieno esimerkki hyvin suunnitellusta ja valmistellusta yhteisnavetta –projektista. Paljon laadukkaita maitolitroja on taatusti tulossa!

 

torstai 7. heinäkuuta 2016

Ostoyhteistyö oikoo jakelutien mutkat

Ruokaa ja energiaa tarvitaan aina. Ne ovat strategisia resursseja, pohtii Agroy Oy:n toimitusjohtaja Jukka Peuranpää.  Energiantuotannossa tuotantopanosten ostajan asema on parempi, mutta maatalousyrittäjän asema on tukala.  Ostajina viljelijät muodostavat tuhansien maatilojen pirstaleisen asiakaskunnan, jolla on neuvottelukumppaneina suuria, usein monikansallisia jättiläisiä.  Viljelijän neuvotteluvoima on heikko.  Pirstaleisuus on johtanut moniportaiseen jakelutiehen, mikä on edelleen nostanut tuotantopanosten hintoja.

Jotain on tehtävä, pohti vuonna 2012 SIMA-näyttelyyn matkannut suomalaisviljelijöiden ryhmä. Viljelijälle pitää saada lisää neuvotteluvoimaa tavarantoimittajiin päin.  Tämä voisi tapahtua johdetusti laajoja yhteishankintoja toteuttamalla ja maiden rajat unohtaen.  -Agroy Oy:n toiminta-ajatuksen kivijalka oli valettu.  ”One million farmers- Buing and selling as one”

Jukka Peuranpää, Agroy Oy
 
Ensi vaiheessa yhteishankintoihin lähti 20 viljelijää, joiden kertaosto vastasi laivalastillista.  Nyt, viisi vuotta myöhemmin mukana ringissä on n. 1 000 suomalaista pientä ja suurta maatilaa.  Lisää neuvotteluvoimaa viljelijöille Agroy tulevaisuudessa aikoo hankkia lisäämällä hankintavolyymejä niin koti-, kuin ulkomailta. Amerikan valloitus on jo käynnistynyt. Alkuvaihe on lupaava, sillä jo nyt mukaan on lähtenyt reilu 1 000 maatilaa.

Peuranpään mukaan nyt kolme henkeä työllistävä Agroy hakee kasvua niin koti-kuin ulkomailta panostamalla niin yhteisostojen lisäksi myös yhteisesti toteutettuihin myynteihin.  Asiakkaita lähempänä ollaan mm. maakunnallisia viljelijäryhmiä perustamalla.